GOLDEN-RETRIEVER.NL Historie - Rasstandaard - Code van ethiek    
Welkom bij kennel "van 't Aambeeld"


  Home
  Nieuws
  Kennel
  GRCN
  Onze honden
  Puppies
  foto / video
  Links
  contact


Untitled Document

Ethische Code

 

Als lid van de Golden Retriever Club Nederland onderschrijven wij de doelstellingen van de vereniging en zullen wij ernaar streven om ons te houden aan de code van ethiek:

Wij zullen:

  • er zorg voor dragen dat de levensomstandigheden van onze honden optimaal zijn en niet meer honden houden dan wij kunnen verzorgen en onderhouden;
  • alleen pups en volwassen honden verkopen die gezond zijn van lichaam en geest. Wij zullen de kopers helpen en adviseren, wanneer er problemen ontstaan en indien nodig zullen wij meewerken aan het herplaatsen van de door ons gefokte honden;
  • weigeren honden te verkopen aan kopers waarvan wij mogen aannemen dat ze niet goed voor de hond zullen zorgen en geen honden verkopen aan mensen waarvan wij geen naam en adres kennen. Wij zullen de toekomstige eigenaren wijzen op de verantwoordelijkheden die het hebben van een hond met zich meebrengt;
  • nauwkeurig aantekeningen bijhouden van de gezondheid van onze honden, van hun afstamming en inschrijving in het hondenstamboek en deze ook aan kopers van pups doorgeven, tezamen met advies over de opvoeding;
  • het gebruik van onze dekreu(en) weigeren aan teven die niet voldoen aan de eisen van het fokreglement der GRCN of aan teven die zodanige afwijkingen vertonen dat ze niet geschikt zijn voor de voortplanting of waardoor ze geen normale pups kunnen voortbrengen. Ook zullen wij geen dekreu gebruiken die niet geschikt is voor de voortplanting. Wij zullen meerwerken aan de officiële onderzoeken op erfelijke afwijkingen van de Hirschfeldstichting, die van toepassing zij op Golden Retrievers. Fokkers dienen zich er van bewust te zijn dat zij door het achterhouden van belangrijke informatie betreffende erfelijke afwijkingen, aansprakelijk kunnen worden gesteld wanneer er zich problemen voordoen;
  • aanvaarden dat honden, net als mensen, oud worden en dan speciale verzorging en aandacht nodig hebben. Aanvaarden dat wij verantwoordelijk zijn voor onze Goldens zolang zij leven en bereid zijn onze honden de liefde te geven die zij ons zo onbaatzuchtig geven. Wij zullen ook voorzieningen treffen voor onze honden, in het geval wij niet langer voor ze kunnen zorgen, wegens ziekte of overlijden.

Vertaald door: Marion Dingley.

Wimh Computers & IT-Services  |  ©2024